Asociación de ingenieros técnicos industriales en Lleida

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears

Carrer del Rosselló, 214, 08008 Barcelona

Colegio de Ingenieros Graduados y de Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida

Carrer Aribau, 8, 25008 Lleida