Instrucción musical en Lleida

Conservatori Municipal de Música de Barcelona

Carrer del Bruc, 110, 112, 08009 Barcelona