Parada d'autobús en Lleida

Autobusos De Lleida, Sa Moventis

Avinguda d'Alacant, 27, 25001 Lleida

ESTACIÓ D'AUTOBUSOS/PL.ESPANYA

Carrer Saracibar, 2, 25002 Lleida

Audiència 2

25007 Lleida