Servicio de protección de la mujer en Lleida

Servei d'intervenció Especialitzada SIE Catalunya Central Igualada

Carrer de Milà i Fontanals, 1C, 08700 Igualada, Barcelona

Servei d'intervenció especialitzada SIE Sant Boi

Carrer Francesc Macià, 99, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Plaça de la Font, 1, 43003 Tarragona

Casa Galería

Carrer Nou de Sant Pere, 36, 08221 Terrassa, Barcelona

Servei d'Intervenció Especialitzada SIE Manresa Catalunya Central

Muralla del Carme, 22, 08241 Manresa, Barcelona

Instituto Aragonés de la Mujer

P.º de María Agustín, 16, 50004 Zaragoza